Undervattnet

Klicka på den här texten för att börja redigera. Det här blocket är en baskombination av rubrik och stycke. Välkomna dina besökare eller förklara produkt eller tjänst utan att använda bild. Håll stycket kort och bryt av textområden så att hemsidan blir spännande för besökarna och inte för full av text.

Välkommen till Irene Weidegårds

hemsida!

Visst är det vackra blommor! De heter Oleander och växer på Kreta där jag har fotograferat dem.

Kreta är en ö som jag har rest till många gånger och som har en särskild plats i mitt hjärta...

Om ni läser min bok "Undervattnet" som ges ut av bokförlaget Siljans Måsar i vår så får ni kanske veta svaret...